Průměry, body a trojky

Student » Stránka Zkoušky » ZKOUŠKY » Průměry, body a trojky

Tato funkce se spouští tlačítkem Prům, body, 3, které se nachází na stránce Zkoušky v levé dolní části.
Vyvolá okno se statistikou za celé studium:


Pouze pro MFF UK
Trojky opravené ověřovací zkouškou - počet kladných výsledků ověřovací zkoušky (pokud je počet > 0).
Zadávání oprav ověřovací zkouškou se provádí v okně Oprava údajů o zkoušce.