Zápis do rozvrhu

Student » Stránka Zkoušky » ZKOUŠKY » Zápis do rozvrhu

Pro některé školy, kde se studenti zapisují po webu do rozvrhu, je na stránce Zkoušky v pravé dolní části k dispozici tlačítko Zapsat rozvrh.
Při této akci se studentovi přiřadí jednoznačné rozvrhové lístky. V závislosti na domluvě s firmou Erudio je možno tento zápis pro jednotlivé školy rozšířit například pro zápis k RL dle čísla kroužku a ročníku studenta. Z takto přiřazených RL se studenti nemohou odhlásit.
Podmínkou je, že:
  1. musí být vypsané rozvrhové lístky
  2. student musí mít zapsané předměty - jedná se hlavně o povinné předměty zapisované studijním oddělením před spuštěním zápisu pomocí webové aplikace "Zápis předmětů a rozvrhu"
Obdobným způsobem je možno po domluvě použít i menu Hromadné/Zápis do rozvrhu, kdy dojde k zapsání rozvrhových lístků pro předem zadanou skupinu studentů.
Před zápisem rozvrhu program ještě zobrazí potvrzovací dotaz o období, kam se budou zkoušky zapisovat. Toto období lze změnit v Nastavení pro zápis do rozvrhu.Zápis do rozvrhu se používá před zápisem studentů ve webové aplikaci "Zápis předmětů a rozvrhu".
V případě, že student již má nějaké rozvrhové lístky zapsány, zobrazí se následující hláška:Po naplnění rozvrhu studenta je zobrazena hláškaIgnorování kapacity RL - zaškrtnutím parametru Ignorování kapacity na záložce Student1 v exe aplikaci Parametry je možné nastavit, aby při zápisu do rozvrhu přes Studenta byla ignorována nastavená kapacita RL.