Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79


Postup při zadávání zkoušek, neznáme-li kódy předmětů nebo je v průběhu zadávání potřebujeme ověřit: