Kontroly při hromadném generování nových zkoušek

Student » ZKOUŠKY » Kontroly při hromadném generování nových zkoušek

Program provádí kontroly a zapisuje pouze ty předměty, u kterých nenašel žádnou chybu. Chyby při generování zapisuje do souboru chyb, který si lze po skončení generování prohlédnout a vytisknout.
Předměty, u kterých je nastaven atribut Předmět začíná v obou semestrech, se zapíší do obou semestrů.
Do generování jsou zahrnuti pouze studenti, kteří:
  1. mají v roce, do kterého se generuje, vyplněn studijní stav
  2. nemají stav U, Z, A (uzavřel / zanechal / absolvoval)
HLÁŠENÉ CHYBY, které způsobí, že se předmět nezapíše:
PROTOKOL O CHYBÁCH
Protokol o chybách si lze po ukončení (přerušení) generování uložit, prohlédnout a vytisknout.
Okno pro generování zkoušek je jedno z oken, které lze nechat trvale otevřené po celou dobu práce programu STUDENT.

Můžeme postupně nastavovat různé filtry a studentům generovat zkoušky. Při prvním zavolání okna se založí protokol o nalezených chybách. Do tohoto protokolu se pak přidávají chyby z každého generování zkoušek, které proběhlo do té doby, než bylo okno zavřeno stisknutím tlačítka Zmiz.
Po každém stisknutí tlačítka Pracuj se připíše hlavička generování s datem a časem, kdy generování začalo. Pak následují chyby z generování.
  1. Chcete-li mít v protokolu pohromadě chyby z více generování, nezavírejte okno mezi jednotlivými generováními.

    Protokol si samozřejmě můžete vždy po skončení generování uložit a prohlédnout. Dokud okno nezavřete, budou se chyby z dalšího generování připisovat na konec protokolu. Teprve po skončení posledního generování protokol uložíte a vytisknete a okno zavřete tlačítkem Zmiz.

  2. Chcete-li mít naopak protokol zvlášť z každého generování, pak si hned po skončení generování protokol prohlédněte (tlačítko Chyby) a vytiskněte. Okno Generování zkoušek zavřete tlačítkem Zmiz. Pak nastavte nový filtr a okno znovu zavolejte.
Ukládání souboru o chybách:
Před každým prohlížením chybového protokolu vás program vyzve k jeho uložení do souboru.