Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Záložka "Uznání vzdělání" slouží pro evidenci informací, jak uchazeč doložil dosažení požadovaného stupně vzdělání.
Žádost o uznání vzdělání (nostrifikaci) uchazeč o studium podává přes web, v modulu PRIJIMACKY.

1.) UCHAZEČ
STUDENT