Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Na této stránce jsou evidovány údaje o předchozím vzdělání.
U Uchazečů bakalářských a magisterských oborů se evidují údaje o střední škole, u navazujících magistrů a doktorandů o předchozí absolvované VŠ.

1.
"Uznání vzdělání" se zakládá pouze pokud ještě uchazeč nemá pro daný ak. rok na dané fakultě pro daný stupeň dokladovaného vzdělání uznání založeno.
"Poplatek za nostrifikaci" se zakládá uchazeči na jedné fakultě v jednom ak. roce pouze jedenkrát, bez ohledu na stupeň dokladovaného vzdělání.
2.
         Předchozí vzdělání řádně doloženo
         Zaškrtnutí této položky má vliv na Aktuální stav přijetí na záložce Rozhodnutí (bez zaškrtnutí "Předchozí vzdělání řádně doloženo" nemůže být aktuální stav přijetí "Přijat").
         Nedodání podkladů též ovlivňuje vypravení rozhodnutí o přijetí - podrobněji je popsáno Zde.

         U uchazeče, který žádá o zpoplatněný způsob uznání vzdělání:

         U uchazeče, který nežádá o zpoplatněný způsob uznání vzdělání:
3.
         Absolvovaná fakulta - VŠ


Výjimka: v případě, že Stát absolvované VŠ =ČR a Rok ukončení <= 1999, může být Absolvovaná škola vyplněna buď přes číselník v položce Absolvovaná fakulta - VŠ, nebo textem v položce Název absolvované VŠ (zahraniční).


Kontrola vyplnění nejvyššího dosaženého vzdělání
V případě, že je "Rok ukončení" absolvované VŠ menší než rok přijímacího řízení a v osobních údajích uchazeče je vyplněné "Nejvyšší dosažené vzdělání" menší než "bakalářské", program upozorní na nutnost opravy "Nejvyššího dosaženého vzdělání". Kontrola probíhá při ukončení editace přihlášky tlačítkem "OK".U doktorského studia je možno vyplnit: