Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Postup při hromadném zpracování studentských žádostí o kontrolu pro postup:

1. Referentka si vyfiltruje studenty, kteří si zažádali o kontrolu pro postup.
Filtr:

2. Pomocí menu "Hromadné"/"Studenti - výpočet průměrů, bodů, duplicit, plnění" se spočítá "Splnil2" se doplní výsledek "Plnění stud. povinností 2" na záložce Studium.


3. Následně referentka provede přípravu studentů pro postup do nového ak. roku.
Podrobněji popisuje dokumentace POSTUP DO NOVÉHO AKADEMICKÉHO ROKU
Filtr:
Po provedení kontroly nastavení pro přípravu (menu "Hromadné"/"Nastaveni pro přípravu nového akad.roku") lze studenty hromadně připravit pro postup (menu "Hromadné"/"Příprava pro nový akad.rok - hromadně").

4. Po provedené přípravě je třeba zrušit zrušit(smazat) příznak "Student žádá o kontrolu pro postup?"
            a) všem studentům připraveným pro postup nebo
            b) všem studentů, kteří zažádali o kontrolu, pak je třeba z filtru smazat položky "Plnění povinností 2" a "Příprava, postup do nového ak.roku" (filtr zůstane jako v bodě 1.).
Pomocí hromadného vyplňování (menu "Studenti - vyplňování a změny údajů...") lze změnit obsah položky "Žádost o kontrolu pro postup" na hodnotu 'N'.
Hromadné vyplňování a změny údajů jsou popsány Zde.