Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Tato kapitola se zabývá provedením postupu studentů z aktuálního akademického roku do nového akademického roku.
Postupem se rozumí operace, při níž jsou studentům převedeny údaje z nového akademického roku do údajů aktuálního akademického roku.

Při postupu se bývalý studijní stav zapisuje do průběhu studia.
Dále lze do průběhu studia přenášet další informace (dle nastavení parametrů v odstavci Přenosy do historie při postupu, záložka STUDENT 1 v Parametrech.
*

Postup studentů je nevratná operace, a proto ji lze spustit teprve tehdy, když je v parametrech systému postup povolen.

Je-li proveden postup u všech studentů evidovaných v programu STUDENT, provede se změna akademického roku v rámci programu PARAMETRY.

Proto postupu předchází příprava postupu, při níž jsou studentům naplněny položky nového akademického roku:
Přípravu postupu lze provádět individuálně pro jednotlivé studenty nebo hromadně po skupinách studentů.
Dále některé fakulty využívají možnost, že si student sám po webu zažádá referentku o kontrolu, případně sám z webu provede kontrolu - viz kapitola Automatizovaný zápis do dalšího úseku studia na žádost studenta