Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
U přihlášek, kterým se z nějakého důvodu nevygeneroval poplatek za přijímací řízení, je možno poplatek dodatečně dogenerovat.
Možnost se nachází v měnu Poplatky za PŘ/Doplnit chybějící poplatky za PŘ