Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Pokud je v modulu "Evidence kurzů CŽV" u kurzu vyplněna položka "předpokládaný počet účastníků" (CZV_KURZ.CMAXPOC), v přijímačkách se u kurz v okamžiku odeslání přihlášky zkontroluje kapacita kurzu. Pokud je ještě na kurzu volné místo, uchazeč dostane mail s informacemi o platbě za kurz a přihláška bude klasicky odeslána. V opačném případě bude položka Stav přihlášky (WUCHA.UPLATNA) nastavená na hodnotu 'F - náhradník'. Uchazeč bude upozorněn, že se již na kurz nevešel a je veden jako náhradník.
Pokud bude kurz naplněn ještě před odesláním přihlášky uchazeče, bude uchazeč na tuto věc upozorněn rovnou. Pokud se rozhodne přihlášku odeslat, bude veden jako náhradník. Jinak ji může smazat nebo nechat neuzavřenou.

Volba "Webové přihlášky - náhradníci CŽV" je přístupná z horního menu "Pomůcky".
Po zvolení se otevře okno "Uchazeči kurzu CŽV - náhradníci". Obsahuje seznam kurzů, na které je přihlášeno více uchazečů než kapacita kurzu.


Zobrazované položky:

Seznam lze filtrovat podle položky:

Pro každý kurz se zobrazuje seznam náhradníků s jejich základními údaji, aby referentka měla možnost vybrané osoby kontaktovat a změnit stav jejich přihlášky na "odeslaná" a následně je přetáhnout do Uchazeče.
Náhradníci jsou seřazení podle času odeslání přihlášky.

V seznamu náhradníků se zobrazují tyto sloupce (vytučněné položky se zobrazují i v detailu pod seznamem):


Tlačítko "Poslat e-mail" otevře okno pro odeslání e-mailu vybranému náhradníkovi.

Tlačítko "Potvrdit" změní stav webové přihlášky vybraného náhradníka z "náhradník" na "odeslaná". Uživatel ji pak sám může převést do Uchazeče - z hlavního okna programu.Tlačítko "Potvrdit a převést" změní stav webové přihlášky z "náhradník" na "odeslaná". Poté se okno "Uchazeči kurzu CŽV - náhradníci" zavře a program se vrátí do hlavního okna "Uchazeče". Zde začne převod přihlášky vybraného náhradníka do "Uchazeče". Je to stejná akce jako kdyby uživatel sám provedl volbu z horního menu "Uchazeč" ---> "Nová přihláška z webu" (nebo stiskl odpovídající tlačítko s obrázkem kočárku a písmenem "W"). Více podrobností Zde.Nevyužití náhradníci se do Uchazeče nepřetahují a při archivaci/změně roku je s jejich přihláškami postoupeno stejně, jako by byly stornované.


Založení papírové přihlášky:
                                                  4314.png          4315.png