Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Zde se zaměříme na kontroly a jejich použití v rámci plánů.
Základním oknem, ze kterého budeme vycházet, je okno Studijní plány - kontroly. Dostaneme jej do popředí pomocí ikony 281.png, případně z jeho minimalizované podoby v dolní části pracovního okna.

298.png

Práce s částí Studijní plány je popsána zde a s částí Kontroly zde.

K výběru jednotlivých kontrol můžeme použít filtr.
Po stisknutí tlačítka Výběr dojde k výběru položek dle zadaných kritérií (musí platit všechna současně).
Kontroly můžeme rovněž třídit
V dolní části okna je zobrazen použitý filtr i třídění.

Přidat přiřazení nebo 314.png - umožňuje k vybrané kontrole přiřadit nový studijní plán
- otvírá následující okno

313.png

V tomto okně jsou zobrazeny veškeré definované studijní plány. Jejich počet můžeme výrazně snížit použitím filtru:
Po stisknutí tlačítka Výběr dojde k výběru položek dle zadaných kritérií (musí platit všechna současně).
Studijní plány můžeme rovněž třídit
V dolní části okna je zobrazen použitý filtr i třídění.

Následující ikonky pro práci s jednotlivými plány již byly popsány

Pro výběr plánů k přiřazení použijeme ikonku 310.png nebo dvojité kliknutí.
Tato ikonka slouží jako přepínač. Označuje jednotlivé řádky plánů tyrkysovou barvou, případně již označené řádky odznačí!
Pozor! Při změně filtru zůstávají označené řádky označeny, i když nejsou vidět.
Tlačítkem OK pak vybrané plány přiřadíme k zadané kontrole.

Zrušit přiřazení nebo 312.png - odejme označený plán
Pozor! Přiřazení je zrušeno bez dalšího upozornění.