Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
V programu Student se přidělí každému studentovi jeden studijní plán, podle kterého studuje. V průběhu studia musí mít v zadaných termínech kontrol splněné určité povinnosti. Lze tedy studijní plán brát jako množinu různých kontrol, které se provádějí v určených termínech. Cílem je, aby kontroly plnění povinností probíhaly na požádání referentky automaticky podle předem zadaných pravidel.
Změní-li se výuka a všichni studenti, kteří daný studijní plán mají, budou studovat podle pozměněného plánu, opraví se kontroly existujícího studijního plánu.
Změní-li se výuka a stávající studenti budou dále studovat podle již existujícího studijního plánu a např. nově přijatí studenti do dalšího školního roku budou mít jiné kontroly plnění povinností, vytvoří se nový studijní plán, který se přiřadí nově přijatým studentům a podle kterého se tito studenti budou kontrolovat.
Některé části studia jsou společné pro více studijních plánů (např. společný základ pro více oborů, některé kontroly společné všem studentům apod.). Je výhodné vytvořit pomocné studijní plány, které se nezadávají přímo studentům, ale celý pomocný studijní plán se zařadí jako jedna z kontrol do skutečného studijního plánu.
V okně Studijní plány - kontroly přísluší levá část Studijním plánům.
Zde je nám umožněno tyto plány vytvářet, měnit a rušit.
Okno Oprava studijního plánu pro jeho editaci či nový plán otevřeme kliknutím na ikonky 300.png či 301.png, nebo dvojitým kliknutím na vybrané řádce studijního plánu, případně výběrem ze seznamu, který se otevře po stisknutí pravého tlačítka myši na daném řádku.Zrušení studijního plánu není možné. Musíte jej sloučit s jiným plánem, a sice pomocí Rušení, sjednocení kódu v číselníku v programu Parametry.


Překódování a slučování plánů
V případě, že chcete dva plány sloučit, můžete k tomu použít program Parametry a zde potom Rušení, sjednocení kódu v číselníku. Tuto volbu použijete např. pro překódování studijních plánů. Pro tuto činnost můžete využít následující postup:
  1. Nejprve založte nový plán s požadovaným kódem, který nesmí mít přiřazené žádné kontroly, bloky ani nesmí být použit jako plán studentů.
  2. V programu Parametry nastavíte číselník Studijní plány a stisknete tlačítko Rušení, sjednocení kódu v číselníku.
  3. Zadáte původní kód plánu, který chcete zrušit a kód existujícího nového plánu. Program zkontroluje, zda není nový plán někde použit a přesune všechna užití původního plánu k novému plánu.
  4. Nakonec můžete původní kód plánu zrušit, protože už není nikde použit.
  5. Pokud máte puštěný program Tajemník nebo Student, je vhodné obnovit data pomocí ikonky 274.png.

Kopie studijního plánu s kontrolami se vytvoří kliknutím na ikonku 306.png. Po odsouhlasení této akce se zobrazí okno Oprava studijního plánu se stejnými hodnotami, jako měl původní plán. Je třeba zde vyplnit novou hodnotu Kódu studijního plánu. Poté můžete zadat veškeré potřebné změny. Po stisknutí tlačítka OK program zjistí, existují-li k původnímu plánu bloky nebo SZ a zeptá se, zda-li se mají také zkopírovat. Po odsouhlasení se zkopírují. Poté je nový plán uložen včetně všech původních kontrol. Nyní již stačí opravit kontroly pro nový studijní plán.

Jedná se o výhodnou pomůcku při vytváření nových studijních plánů od příštího školního roku se zachováním většiny kontrol, nebo pro zakládání studijních plánů, které se liší v menším počtu kontrol.