Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Volbou z menu Nástroje/Nastavení logických týdnů výuky lze od verze Parametrů 11.0.0.11 nastavovat logické týdny výuky za semestr. Předpokladem k této činnosti je nastavení události VYUKA v Harmonogramu akademického roku.

879.png

Nejsou-li logické týdny pro daný školní rok a semestr ještě definované, automaticky se vygenerují při jeho prvním výběru. Jako výchozí přednastavení jsou vybrány všechny týdny, které spadají do období v Harmonogramu s výjimkou těch, kdy v daném týdnu uvnitř semestru neexistuje ani jeden pracovní den, kdy není díra ve výuce.
Kliknutím na tlačítko Opravit se u jednotlivých zobrazených týdnů objeví vlevo zaškrtávátko, kde je možno vyznačit logické týdny (tj., kdy skutečně probíhá výuka). Při změně stavu zaškrtávátka se automaticky opraví pořadové číslo týdne. Kliknutím na tlačítko OK se změny uloží. Při ukládání probíhá kontrola, zda všechny vybrané týdny spadají do období v Harmonogramu. Pokud ne, uživatel je na toto upozorněn, ale ukládání může pokračovat.
V základním režimu je na dolní straně okna kromě tlačítka Opravit i tlačítko 880.png - Dogenerovat díry ve výuce. Po kliknutí na toto tlačítko program generuje díry ve výuce podle nastavení Výuky v Harmonogramu ak. roku (HAR) a logických týdnů výuky (LTV).
Příklad:
V HAR je výuka nastavena od 1.10.2008 do 15.1.2009.
Kontrola začátku výuky:
  • První LTV začíná v pondělí 29.9.2008, výuka začíná až ve středu 1.10.2008. Je tu tedy díra ve výuce od 29.9.2008 00:00:00 do 30.9.2008 23:59:59. Pokud program pro toto období nenajde v HAR díru ve výuce, tak tuto vytvoří a vloží k ní poznámku Výuka začíná ve středu 1.10.2008.
Kontrola konce výuky:
  • Poslední LTV začíná v pondělí 12.1.2009, výuka končí ve čtvrtek 15.1.2009. Den pro zobrazení rozvrhu je nastaven na pátek, tzn. pátek v posledním LTV je 16.1.2009. Je tu díra ve výuce od 16.1.2009 00:00:00 do 16.1.2009 23:59:59. Pokud program pro toto období nenajde v HAR díru ve výuce, tak tuto vytvoří a vloží k ní poznámku Výuka končí ve čtvrtek 15.1.2009.
Parametr Den pro zobrazení rozvrhu se nastavuje v Parametrech na záložce Ostatní, oddíl MetroNg.
Upozorňování na díry na začátku / konci výuky v HAR
Při práci v HAR s událostí VYUKA: Pokud nastavená výuka nezačíná v pondělí nebo nekončí v Den zobrazení rozvrhu, tak se při ukládání události zobrazí upozornění na díry ve výuce. Je to pouze informace pro uživatele, aby buď zkontroloval, zda díry ve výuce už jsou nastavené, nebo je dogeneroval v okně Nastavení logických týdnů výuky, jak je popsáno výše.