Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Nástroj Zadávání a oprava výše poplatků je přístupný pouze školám, které mají zakoupen nadstavbový modul aplikace Student - Poplatky za studium.
Kliknutím na tlačítko Zadávání a oprava výše poplatků či výběrem této položky z hlavního menu Nástroje/Zadávání a oprava výše poplatků se otevře následující okno, v němž je možno jednotlivé poplatky evidovat, opravovat a přidávat.Bližší popis práce s tímto číselníkem naleznete v kapitole Zadávání výše poplatků.