Zadávání výše poplatků

Student - Poplatky za studium » Zadávání výše poplatků

Výše poplatků se zadává v programu Parametry. Pokud má uživatel správné právo (opravovat parametry), objeví se mu v úvodním okně tlačítko Zadávání a oprava výše poplatků, které mu umožňuje přímou editaci tabulky POPCENY.
Poplatky za studium se zadávají v roční výši, ostatní poplatky v jednorázové výši za úkon.


Akademický rok v tabulce odpovídá roku nastavenému v Parametrech v Harmonogramu akademického roku (položka "Rok použitý pro generování poplatků"), tzn. že pokud se změní tento rok nebo je zadán nový, bylo by dobré, aby se také nadefinovaly nové poplatky. Algoritmus však počítá s tím, že tam nemusí být nadefinovány a tak, pokud je tam nenajde, zkouší použít ty z předcházejícího roku.
Vyhledávání správné výše poplatku při jeho ukládání do databáze probíhá od poplatku pro konkrétní obor vzestupně směrem k poplatku pro celou univerzitu.
Pokud není určen konkrétní stud. program nebo obor, zadává se pomlčka.
Variabilní symbol není nutné ani povinné vyplňovat, ale usnadní to případné (automatické) párování plateb a poplatků či dohledávání. Standardně není možné používat nějaké vzory (např. xx123456789xx), ale dá se program upravit tak, že např. poslední dvojčíslí bude rok a první dvojčíslí kód fakulty.

U VS a SS generovaného z ID studia a ID přihlášky je možno:Typ poplatku - výběr z číselníku Typy poplatků - editace v Parametrech - práce s číselníkem
889.png:
Typy poplatků se dělí na dvě základní kategorie:
  1. za studium – první znak kódu je S
  2. ostatní poplatky – první znak kódu je X
Další znaky jsou již libovolné, měly by v rámci možností napovídat, o jaký poplatek se jedná. Max. délka kódu pro typ poplatku je 8 znaků. Typ poplatku se zadává velkými písmeny. V číselníku typů poplatků je také potřeba vyplnit název (pro snazší výběr) a variabilní symbol (pro správný tisk rozhodnutí) odpovídající danému kódu.

Tlačítko Alternativní platby, otevře okno "Editace alternativních plateb". Zde lze přidat další způsoby jak párovat vybraný poplatek - podle jiné měny (tzn. i částky). Dále lze zadat rozdílné bankovní spojení.
Položky Částka a Měna jsou povinné.