Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Modul Promoce má tyto základní funkce:
Pro jednotlivé promoční místnosti je možno vytvořit přesný harmonogram promocí, imatrikulací a dalších akcí pro jednotlivé fakulty. K takto vytvořeným akcím je třeba určit rektory a promotory. Dále pak modul spolupracuje s aplikací Student, kdy vyplněním údajů o promoci je student přiřazen ke konkrétní akci. Chování modulu je ovlivněno jednotlivými konfiguračními parametry.
Události harmonogramu:
Modul je volně přístupný všem uživatelům s následující funkčností: