Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Hromadné přiřazování termínů promoce
(pro role, které mohou absolvovat studenty)
Nejprve je třeba si správně vyfiltrovat studenty - absolventy (stud. stav "A") se stejným druhem studia (B,M,N,D,R,V), kterým se bude termín přiřazovat.
Poté zvolte nabídku v horním menu Hromadné - Studenti - přiřazení termínu promoce. V nově otevřeném okně Přidělování termínu promoce pomocí ikonky 732.bmp vyberte termín promoce:

Po spuštění hromadného přiřazování se vyfiltrovaným studentům začne přiřazovat zvolený termín. Dojde-li k plnému obsazení vybraného termínu, program automaticky nastaví další možný volný termín pro danou fakultu a druh studia.
Poznámka: volba Přepsat již přidělené termíny platí pouze pro zúčastněné absolventy, nezúčastnění (s evidovaným příznakem Nezúčastní se) se přeskakují.