Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Okno Role je svisle rozděleno na dvě části:

986.png

Role
Seznam rolí je setříděn dle abecedy. S vybranou rolí je možno provádět tyto akce:

Uživatelé
Seznam uživatelů, kteří mají přidělenu vybranou roli. S těmito uživateli je možno dále pracovat pomocí těchto tlačítek: