Role

Správce » Program Správce » Role

Okno Role je svisle rozděleno na dvě části:

986.png

Role
Seznam rolí je setříděn dle abecedy. S vybranou rolí je možno provádět tyto akce:

Uživatelé
Seznam uživatelů, kteří mají přidělenu vybranou roli. S těmito uživateli je možno dále pracovat pomocí těchto tlačítek: