Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Vytváření nové role, případně editace práv rolí stávajících, v programu Správce probíhá v okně Role.
Možnost vytvářet a editovat role má pouze velmi úzký okruh uživatelů na RUK UK a dále pak Erudio. Proto zde pouze nastíníme postup.
Po kliknutí na příslušné tlačítko v okně Role ( Přidat roli / Opravit práva) se otevře nové okno Nastavení práv Zde je možno přesně definovat s jakými aplikacemi, nad kterými daty a v jakém rozsahu má role pracovat.

2335.png

Jsou zde k dispozici tyto záložky:
Pokud role obsahuje některé z následujících práv, může ji přidělit pouze správce RUK.
Jestliže se pokusíte roli přidělit s jiným oprávněním, obdržíte chybovou hlášku Oprávnění přidělit tuto roli má pouze správce RUK.