KONTROLNÍ SIGNALIZAČNÍ PANEL

Student » KONTROLNÍ SIGNALIZAČNÍ PANEL

Po spuštění programu Student proběhnou kontroly, zda neexistují studenti, kteří:
 1. přesáhli max. dobu studia
 2. mají "Datum do kdy platí ISP" menší, než je dnešní datum ( studijní stav Studuje (SODRUV) )
 3. již mají spárované platby a u nichž došlo ke změně částky poplatku nebo platby     Poznámka: pro UK byla tato možnost po dohodě s RUK dočasně zablokována z důvodu objevujících se problémů při nabíhání aplikace Student.
 4. mají podanou žádost a této žádosti končí lhůta pro vyřízení - délku této lhůty je možno nastavit v programu Parametry na stránce Student2
 5. překročili dobu přerušení studia / výjezdu na stáž (tj. uplynulo datum dokdy platí studijní stav na záložce Stav)
 6. existují nevyřešené žádosti o stáž - existují nevyřízené návrhy na stáž, které byly podány prostřednictvím modulu Stáže). Jedná se o návrhy ve stavu "P -podaná katedrou" a "E - převzatá z agendy stáží" a již nastal předpokládaný začátek výjezdu na stáž.
 7. poplatek po splatnosti, viz. sStránka Poplatky
 8. u studenta doktorského studia je školitel (zam.ustav nebo zam.ustav2) evidován na jiném pracovišti, než je ústav studenta
 9. existuje platný záznam uznané doby rodičovství viz. Uznaná doba rodičovství
 10. mají v aktuálním roce nezpracované záznamy v PZAPISu
 11. studující doktorandi: osoby u práce neodpovídají osobám u studia - hlídá neshodu osob evidovaných u studia (školitel, konzultant) a u disertační práce (vedoucí práce, konzultant práce)
 12. splátka po splatnosti
 13. absolventi nemají stav Absolvoval - splnili podmínky pro absolvování, ale nemají studijní stav absolvoval. To znamená:
  - ke studiu existuje v PZAPISK záznam o úspěšné kontrole pro absolvování (termín ABS)
  - ke studiu existuje protokol státnicové komise s vyplněným celkovým výsledkem SZ
 14. písemnost k potvrzení právní moci - u studia existují písemnosti, u kterých je třeba potvrdit Právní moc
 15. studenti k zanechání - jejich studijní stav je různý od "Zanechal" a mají celkový výsledek SZ roven 4, F, N nebo =. Takové studenty je zapotřebí zanechat
 16. nezaložené ISP po více než 60 dnech od data zápisu do studia - u studujících doktorandů (stud. stav není A, Z, X), financování <> 11
 17. nezaložené RH po více než 365 dnech trvání studijního stavu "studuje" či "výjezd na stáž" od posledního data schválení RH - u studujících doktorandů (stud. stav není A, Z, X)
 18. studium se "stejným rokem studia" delším než 365 dní u studujících doktorandů (stud. stav není A, Z, X)
 19. žádost o zápis po přerušení studia - datum, kdy student elektronicky požádal o zápis do studia po přerušení

  Pokud se takoví studenti najdou, rozsvítí se signalizační panel v pravém horním rohu hlavní obrazovky. Podle čísla kontroly se rozsvítí příslušná barva. Kliknutím na kterékoliv aktivní barevné tlačítko na stavovém panelu (semaforu) v pravém horním rohu formuláře dojde k automatickému nastavení rychlého výběru. Při najetí myší na podbarvenou oblast se zobrazí plovoucí nápověda vysvětlující význam daného podbarvení.Uživatel tak bude upozorněn na to, že je třeba s těmito studenty provést žádoucí změny. Studenty, kterých se to týká lze vyfiltrovat přes Rychlý filtr, kde vznikla nová záložka "Semafor". Zde jsou zpřístupněny filtry, u kterých kontrola našla nějaké studenty. S filtrem se pracuje stejně jako s ostatními filtry Rychlého výběru - zvolí se filtr a stiskne se tlačítko Nastav výběr. Filtr se zruší tlačítkem Zruš výběr.Semafor se sám během práce ve Studentovi neaktualizuje, pro "čerstvá" data se musí použít provést Obnovení/přepočet kontroly tlačítkem s obrázkem zatočené šipky, která je vpravo vedle signalizačního panelu.

Signalizační panel je aktivní pouze u jednofakultních rolí.
Při kontrolách je použit filtr vybrané role, tj. fakulta, referent..Pro případ potřeby rychlého spuštění programu Student je možno v přihlašovacím formuláři pro zadání Loginu a hesla odškrtnout checkbox "spouštět Semafor". Odškrtnutím checkboxu se načítání kontrol přeskočí.


V tom případě je pak celý panel "Semaforu" podbarven červenou barvou. Doporučujeme ve volné chvilce provést Obnovení/přepočet kontroly tlačítkem s obrázkem zatočené šipky, která je vpravo nad signalizačním panelem.Vypínání semaforu při spouštění programu by nemělo být pravidlem, naopak podsvícené kontrole je třeba věnovat pozornost!