Po spuštění programu Student proběhnou kontroly, zda neexistují studenti, kteří:
  1. přesáhli max. dobu studia
  2. mají "Datum do kdy platí ISP" menší, než je dnešní datum ( studijní stav Studuje (SODRUV) )
  3. již mají spárované platby a u nichž došlo ke změně částky poplatku nebo platby     Poznámka: pro UK byla tato možnost po dohodě s RUK dočasně zablokována z důvodu objevujících se problémů při nabíhání aplikace Student.
  4. mají podanou žádost a této žádosti končí lhůta pro vyřízení - délku této lhůty je možno nastavit v programu Parametry na stránce Student2
  5. překročili dobu přerušení studia (tj. uplynulo datum dokdy platí studijní stav na záložce Stav)
  6. existují nevyřešené žádosti o stáž (existují nevyřízené návrhy na stáž podané prostřednictvím modulu Stáže)
  7. poplatek po splatnosti
  8. u studenta doktorského studia je školitel (zam.ustav nebo zam.ustav2) evidován na jiném pracovišti, než je ústav studenta
  9. existuje platný záznam uznané doby rodičovství
  10. mají v aktuálním roce nezpracované záznamy v PZAPISu
Pokud se takoví studenti najdou, rozsvítí se signalizační panel v pravém horním rohu hlavní obrazovky. Podle čísla kontroly se rozsvítí příslušná barva. Kliknutím na kterékoliv aktivní barevné tlačítko na stavovém panelu (semaforu) v pravém horním rohu formuláře dojde k automatickému nastavení rychlého výběru. Při najetí myší na podbarvenou oblast se zobrazí plovoucí nápověda vysvětlující význam daného podbarvení.

1006.png

Uživatel tak bude upozorněn na to, že je třeba s těmito studenty provést žádoucí změny. Studenty, kterých se to týká lze vyfiltrovat přes Rychlý filtr, kde vznikla nová záložka "Semafor". Zde jsou zpřístupněny filtry, u kterých kontrola našla nějaké studenty. S filtrem se pracuje stejně jako s ostatními filtry Rychlého výběru - zvolí se filtr a stiskne se tlačítko Nastav výběr. Filtr se zruší tlačítkem Zruš výběr.

1007.png

Obnovení/přepočet kontroly lze během práce ve Studentovi provést tlačítkem s obrázkem zatočené šipky, která je vpravo vedle signalizačního panelu.
Signalizační panel je aktivní pouze u jednofakultních rolí.
Při kontrolách je použit filtr vybrané role, tj. fakulta, referent..