Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Na záložce Číselníky vybereme číselník Učitelé a stiskneme tlačítko Práce s číselníkem. Otevře se nám číselník učitelů. Zde jsou zobrazeni všichni existující učitelé.
Číselník učitelů.
Číselník učitelů.
Záznamy se třídí poklepáním myši na název sloupečku v tabulce. Defaultní nastavení je podle Názvu.
Pomocí filtru určit výběr učitelů dle následujících podmínek:
Tlačítkem Výběr dojde k potvrzení podmínek výběru a k jeho provedení.

Tlačítko Nový přidá nového učitele.
Pokud se na záložce Instalace zatržena možnost Blokovat změnu os. údajů učitele s vyplněným os. číslem, nelze u těchto vyučujících editovat osobní údaje. Více viz Instalace.


Tlačítko Oprava zobrazí podrobné informace o vybraném učiteli.
Pokud výše popsané nastavení umožňuje editaci osobních údajů učitele, je na následujícím obrázku tlačítko OK, jímž provedené změny můžeme uložit.

 Detail učitele
Detail učitele


Jen pro UK
Položky, které se pravidelně synchronizují z WHOIS se podbarvují sv. červenou barvou.


Číselník učitelů a zaměstnanců obsahuje případně informaci, že daná osoba zemřela. Zesnulé osoby mají v editačním okně "Učitel - školitel" v pravém horním rohu text "Osoba zemřela".
Takto označené osoby nelze nadále editovat.
Osoba zemřela
Osoba zemřela

Zesnulé osoby také nelze použít při zakládání nového učitele (okno "Nová osoba"). Po stisku tlačítka "Použít vybranou osobu" program na tuto skutečnost upozorní a k založení nového učitele nedojde.


Podrobnější popis editace záznamu v číselníku učitelů najdete zde.