Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Ve zkouškách jsou evidovány dva školní roky:
Použití:
Zobrazení: Ve Studentovi na stránce Zkoušky je "škr.2" vidět v seznamu zapsaných předmětů úplně vpravo. Pro přehlednost se rok zobrazuje jen u těch řádků, kde je šk.rok zápisu předmětu jiný než "škr.2".
Jak údaj změnit: Posun roku se dělá v okně pro opravu zkoušky, tj. v okně, kde nastavujete přidělené body. Opravu lze vyvolat ikonkou 1033.png Oprava zkoušky nebo z menu Zkoušky. Nastavíte se na posouvanou zkoušku a zavoláte opravu. V okně pro opravu lze rok vyplnit, nebo ho můžete měnit pomocí šipek vpravo a vlevo od údaje. Šipky zmenšují nebo zvětšují rok po jedné. Posun se nastaví pro právě vybraný řádek, tedy pro jeden semestr předmětu. Chcete-li posunout oba semestry dvousemestrálního předmětu, musíte to udělat nadvakrát.
Zamykání zkoušek a posun roku plnění: Zamykání zkoušek se nyní dělá podle "škr.2". To znamená, že semestr předmětu, který je posunut do dalšího roku, se nezamkne při zamčení do roku zápisu. Např. Předmět byl zapsán do roku 2008/9 letního semestru. Posunete mu plnění do roku 2009/10. Zamknete-li zkoušky do 2008 léto, tak tento předmět není zamčen a lze ho vyplňovat po webu i v roce 2009/10.
Kontrola při zadávání nové zkoušky: Při vytváření nové zkoušky (jednotlivě i hromadně) přibyla kontrola, zda do školního roku, kam se předmět zapisuje, už není posunut stejný předmět. Existuje-li stejný posunutý předmět, pak se nově zadávaný předmět nezapíše.
Automatický posun zkoušek:
Specifické parametry pro postup zkoušek lze nastavit v aplikaci Parametry (záložka Student1)
1. Posun zkoušek při postupu do nového školního roku:
Uživatel Tajemníka s příslušným právem může hodnotu tohoto atributu měnit.
2. Posun zkoušek při změně stavu "Přerušeno" na "Studující"
Při změně studijního stavu z Přerušil na Studující (SODRVU) dojde k posunutí nesplněných zkoušek do aktuálního roku. V tomto případě se nebere v úvahu "Posun jen jednou". Posouvají se jen zkoušky, které se posouvají při postupu (viz výše).

Při postupu do vyššího ročníku a po přerušení se bude posouvat plnění jen u těch nesplněných zkoušek, které nemají vyčerpány všechny pokusy. Počet možných pokusů se bere z tabulky ztyp_konf

3. Zkoušky - posun nesplněných semestrů označených zkoušek do vybraného roku je popsán Zde.

Jen pro PF:
u nesplněných nestátnicových předmětů označených "student může plnit i v dalších letech" se posouvají pouze předměty, které dosud nebyly posunuty.

Jen pro FF:
u nesplněných nestátnicových předmětů s examinací "Zk bez výuky":