Pro správný běh modulu RozvrhNG je nutné mít vyplněny události VYUKA, WROZVRH a VYUKANE Harmonogramu akademického roku.
Bližší informace k nastavení harmonogramu zde, seznam všech událostí zde.

Dále je nutné určit, ve kterých týdnech semestru probíhá výuka (výuka např. nemusí probíhat o vánočních prázdninách). To se provádí v programu Parametry v menu Nástroje/Nastavení logických týdnů výuky.
Poznámka: rozdíl mezi VYUKANE a logickými týdny výuky spočívá v tom, že VYUKANE se vztahuje na jednotlivé dny v semestru (např. 1. Máj, Rektorský den apod.), kdežto logické týdny semestru se vždy vztahují k celým týdnům a mj. určují i sudost a lichost konkrétního týdne výuky.
Pro práci s jednotlivými semestry platí i několik různých stavů rozvrhu:
Další konfiguraci modulu Rozvrh je nutné provést modulem Správa SIS.