Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Volbou Pomůcky - rozesílání e-mailu můžeme rozeslat email všem uchazečům vybraným pomocí filtru, kteří mají v osobních údajích uveden mail uchazeče.Všichni uchazeči jsou rozdělení do dvou záložek:
      Přihláška: MITP - bakalářský studijní program Matematika pro informační technologie, v prezenční formě studia

      Vážená uchazečko,
      Vážený uchazeči,
      ...

Vyplníme následující položky:


          * Informace o odeslání e-mailu z programu Uchazeč *
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          Hromadný e-mail byl v pořádku odeslán.
          Odesílal se jeden e-mail na jednu přihlášku.

          Předmět e-mailu: Test1
          Odeslán: čt, 08.07.2021 14:59:53

          Použitý filtr: UFAK='11210' AND ( (UFST = 'D' ) AND (UDRUH = 'M' ) )

          Znění e-mailu:
          **************************************************
          <popis studia>

          Text mailu...
          **************************************************

          Adresáti (počet přihlášek: 12)

          Příjmení Jméno 1 (uident 989225)
          Příjmení Jméno 2 (uident 980271)
          .
          .
          .

Nakonec použijeme některé z tlačítek:


Možnost vystornování odeslaného e-mailu
        Při zapnutém globálním konfiguračním parametru stev.mail_exe_pozdrzet_min se zobrazuje třetí záložka, "Storno neodeslaných e-mailů".
        Parametrem se nastavuje, kolik minut pozdržet maily odesílané v EXE aplikacích Student a Uchazeč, tj. jak dlouho je možné je ještě stornovat.
        Po tuto dobu se maily k odeslání zobrazují zde na záložce, lze je označit a stornovat tlačítkem "Storno".