Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Zadat absolvování lze, pokud se nezadává pouze :
  1. v opravě studenta
  2. volbou Student - Absolvování (kombinace kláves Ctrl+B).
Po vyvolání se zobrazí okno, ve kterém lze pro aktuálního studenta najednou zadat údaje potřebné pro absolvování studia.
Student musí mít studijní stav, který umožňuje absolvování:Vyplní se údaje pro absolvování:
                                                                      4377.png           4378.png
Kliknutím na ikonku 732.bmp v levém dolním rohu zkontrolujete, zda-li jsou vyplněny anglické názvy všech předmětů, které student absolvoval (kvůli dodatku k diplomu).
Po stisknutí tlačítka OK se provedou tyto akce:

Tlačítko Návrat nic nemění - zůstávají původní údaje.

Při změně studijního stavu na Absolvoval nebo Zanechal program smaže záznamy studenta v předběžném zápisu, zápisy do rozvrhu pro ak. roky po ukončení studia, budoucí zápisy na termíny zkoušek a čekačky. Smažou se záznamy pro školní rok větší než je aktuální školní rok z Parametrů. Smazalo-li se něco, vypíše se hlášení o počtu smazaných záznamů.

Pouze pro VŠCHT:

Pro VŠ mimo UK


Pouze pro fakulty Karlovy Univerzity:
Kontrola možnosti absolvovat s vyznamenáním
Po zadání údajů o úspěšném ukončení studia a po stisknutí OK se nejprve zkontroluje, zda je vyplněn celkový výsledek a celkový výsledek státní zkoušky. Pak se udělá výpočet, který podle pravidel UK a fakultně specifických podmínek ověří, zda má student nárok na absolvování s vyznamenáním. Pokud dojde k neshodě mezi výsledkem kontroly a (ne)zatržením "Absolvoval s vyznamenáním" na záložce Stav, je na to uživatel upozorněn a je po něm požadováno rozhodnutí, jak s touto situací naložit. Pokud je výsledek negativní, je zobrazeno také z jakého důvodu.
Pravidla Univerzity Karlovy pro absolvování s vyznamenáním
Další fakultní podmínky pro absolvování s vyznamenáním jsou dány vnitřním předpisem dané fakulty (Pravidla pro organizaci studia).
Absolvoval s vyznamenáním se kontroluje pro pregraduální kreditní studenty.