Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79


1.
Budoucí studium - druh - z číselníku druh studia
Ubytování
Další služby - z číselníku Ústav
Typ zdravotního pojištění - volba komplexní nebo základní
Doba zdravotního pojištění
Agentura - jedná se o výběr z možností načtených z číselníku AGENTURA, lze aplikovat "Omezení položek číselníku" na úrovni fakulty až po konkrétní obor.


Pro školy / fakulty, které v elektronické přihlášce zjišťují zdroj, odkud se uchazeč dozvěděl o dané VŠ
Informace se přenášejí do programu Uchazeč z přihlášky a zobrazují se na záložce Přílohy aj. jako Zdroj info o VŠ (pod položkou Agentura). Zdroj info o VŠ se zobrazuje pouze pokud uchazeč zadal nějaký zdroj. Tj. pokud není zdroj zadán, není vidět ani popisek "Zdroj info o VŠ".
Položka je pouze informativní, nelze ji měnit.2.
"Fakturační údaje"
Zde je možnost editace fakturačních údajů, a to:


Poplatky
v odstavci Poplatky se zobrazují poplatky spojené s přijímacím řízením


V uchazeči nelze zakládat poplatky ručně, vygenerují se automaticky při založení přihlášky či podání žádosti o nostrifikaci SŠ vzdělání.
Podle práv je možno poplatek upravovat nebo prohlížet v Detailu poplatku.
Uchazečům, kterým se z nějakého důvodu nevygeneroval poplatek a přijímací řízení či nostrifikaci, je možno dodatečně Doplnit chybějící poplatky za PŘ či Doplnit chybějící poplatky za nostrifikaci.

Ostatní práce s poplatky je shodná s poplatky ve Studentovi, je popsána v dokumentaci modulu Poplatky.


Žádosti
informace o žádostech uchazeče byly, od verze Uchazeče xxx, přesunuty na záložku Příchozí dokumenty