Kopírování nesplněných zkoušek s výsledky

Student » Zakládání nových zkoušek jednotlivým studentům » - kopírováním zkoušek » ZKOUŠKY » Kopírování nesplněných zkoušek s výsledky

Kopírovat zkoušky s výsledky lze jen témuž studentovi do stejného studia a pouze nesplněné. Nelze je přenést (vyříznout a dát jinam).
Program u zkoušky zkontroluje:
Pak se zapíše s dosud dosaženými výsledky.
Eviduji-li se pokusy, tak včetně již splněných pokusů.
Je-li u dvousemestrální povinnosti 1. semestr splněný, označí se jako uznaný.
U zápočtů, které měly v minulém roce výsledek N=neprospěl se do nového roku výsledek nekopíruje, ale zápočet bude mít výsledek - (pomlčka).