Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Zápis nesplněných povinností s výsledky lze dělat dvojím způsobem:
  1. Jednotlivým studentům - viz. Kopírování nesplněných zkoušek s výsledky

  2. Hromadně všem vybraným studentům pomocí volby Hromadné - Generování zkoušek.