Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Zkopírují se všechny nesplněné povinnosti z minulého roku.
Je-li splněn celý semestr, zkopírují se také všechny loňské výsledky v tomto semestru a semestr se označí jako uznaný.
Není-li semestr splněn, kopírují se pouze splněné zápočty (u typu povinnosti Z+Zk). Nekopírují se tedy ani "čtyřky" ani výsledek "Neprospěl".
Při opakovaném zápisu předmětu, který má nastaven atribut "Pro opak.zápis Z+Zk musí být splněný zápočet" se kontroluje, zda student má splněný zápočet. Splněný je, když student v předchozím zápisu stejného kódu předmětu získal alespoň jeden zápočet nebo mu byl uznán celý semestr, ve kterém je examinace Z+Zk nebo Z+(Zk).
Najde-li se tato chyba, tak se při hromadném generování předmět nezapíše. Při zápisu jednomu studentovi lze chybu potlačit a předmět zapsat.