Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Zápis nesplněných povinností s výsledky lze dělat dvojím způsobem:
  1. Jednotlivým studentům - viz. Kopírování nesplněných zkoušek z minulého roku s výsledky splněných částí

  2. Hromadně všem vybraným studentům pomocí volby Hromadné - Generování zkoušek.
Je-li splněn celý semestr, zkopírují se také všechny loňské výsledky v tomto semestru a semestr se označí jako uznaný
Není-li semestr splněn, kopírují se pouze splněné zápočty (u typu povinnosti Z+Zk). Nekopírují se tedy ani "čtyřky" ani výsledek "Neprospěl".

V Hromadném Generování zkoušek je možnost "Kopie nesplněných z minulého roku s výsledky splněných částí - seznam předmětů".
Po zašktnutí volby se postupně procházejí studenti ve filtru. Pri každé změně plánu se objeví okno s výběrem malých skupín PV predmětů z plánu studenta. Kopirovat se budou jen nesplněné předměty z minulého roku, které jsou ve vybraných skupinách v roce, do kterého se generuje.