Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Seznam specifických potřeb evidovaných k dané přihlášce je přístupný ikonkou 3540.png "Specifické potřeby" v Uchazeči na záložce Škola.
Vlevo od sluníčka je text "Specifické potřeby (X/Y)", kde 'X' je počet schválených, 'Y' počet neschválených typů specifických potřeb.

Původní zdravotní znevýhodnění, které dříve bylo evidováno v Osobních údajích na záložce Ostatní (diagnóza 1-3.) je na přechodnou v Osobních údajích dobu ponecháno, než se převedou data do nových tabulek.
Údaje jsou podbarveny šedivou barvou.

Přístup k evidenci Specifických potřeb je dle nastavení práva "Specifické potřeby" u role uživatele:
V roli bez nastaveného práva pro práci se Specifickými potřebami se zobrazí hláška:
Kliknutím na "sluníčko" se otevře formulář "Specifické potřeby"


V přehledu se zobrazují sloupce:


Přidání nového záznamu v rámci aktuální přihlášky se provede kliknutím na tlačítko "Nový".


V detailu nového záznamu je třeba zvolit typ specifické potřeby a případně lze vyplnit poznámku. K výběru se nabízí jen dosud nepoužité typy specifických potřeb.
Údaje se uloží tlačítkem "Ok".Po použití tlačítkem "Oprava" je možno upravit poznámku, vyplnit datum, kdy byla provedena diagnostika specifické potřeby a zaškrtnout checkbox "Schváleno".Schválit lze i pomocí tlačítka "Schváleno". Při jeho použití se zaškrtne checkbox "Schváleno" a do "Diagnostika provedena dne se doplní "dnešní datum".
Před provedením schválení chce program ještě akci potvrdit tlačítkem "Ano".Funguje při zapnutém suprealu 34311