Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Menu Výběr učitelů umožňuje pracovat se seznamem učitelů, vyhledávat, přidávat nového učitele a měnit záznamy již existujícího učitele. Jsou-li přístupné rozvrhové lístky, je zde možné měnit časové nároky jednotlivých učitelů na rozvrh.
Okno s touto tabulkou dostaneme do popředí pomocí ikony 275.png, případně z jeho minimalizované podoby v dolní části pracovního okna.Vyučující zobrazení tučným písmem jsou aktivní.
Pokud výsledek výběru není prázdný, je vždy označen jako aktivní právě jeden záznam.


Zobrazený seznam je možno třídit dle jednotlivých sloupců dvojitým kliknutím na nadpis těchto sloupců:
Pomocí filtru určit výběr učitelů dle následujících podmínek:
Tlačítkem Výběr dojde k potvrzení podmínek výběru a k jeho provedení.
Všechny zadané podmínky výběru musí platit najednou!

Kliknutím pravým tlačítkem myši na jednotlivé řádky se nám rozvine seznam možných úkonů.

Dvojklikem na vybraného vyučujícího v přehledu se otevře okno pro opravu/prohlížení vyučujícího.

Filtr, třídění, velikosti a pořadí sloupců a velikost okna zůstávají pro daného uživatele zachovány i při příštím spuštění programu.

V tabulce Výběr učitelů jsou k dispozici následující akce: