Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
V módu Semestr je plocha rozvržená stejně, jako v popisu Rozvržení plochy. Je zde zobrazen rozvrh pro celý semestr s umístěním rozvrhových lístků pro budovy, okruhy studentů a vyučující. V oblasti dosud nerozvržených RL se nacházejí zbylé RL, které je třeba ještě dořešit.
Jsou zde umožněny tyto akce:

 Ukázky rozvinuté nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na RL
Ukázky rozvinuté nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na RL