Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Pro týdenní mód je je plocha rozvržená stejně, jako v popisu Rozvržení plochy. Zobrazený rozvrh a veškeré provedené změny v tomto módu se týkají právě toho týdne v semestru, který je zobrazen v levém horním rohu - viz následující obrázek:


Jedná se vždy o pořadové číslo týdne v rámci semestru, nikoliv o číslo kalendářního týdne. Pro určení konkrétních týdnů v semestru slouží v programu Parametry volba menu Nastavení logických týdnů výuky

Jsou zde umožněny tyto akce:

 Ukázky rozvinuté nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na RL
Ukázky rozvinuté nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na RL

Týdenní mód je vhodný zejména pro rozvrhování nepravidelné a jednorázové výuky. Nepravidelné rozvrhové lístky lze vytvořit v modulu RozvrhNG.