Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Pomocí ikonky 833.png přepneme do módu Semestr se seznamem.
Zde je plocha rozvržena do dvou hlavních sloupců:
834.png

Vyhledávání a Filtr
V seznamu RL lze vyhledávat a filtrovat podle většiny údajů na rozvrhových lístcích:

Význam jednotlivých sloupců:
 1. T - stav rozvrhového lístku:
  • okraj:
   • žlutý - lístek není rozvrhnut
   • bílý - rozvrhnuto
   • zelený - žádost
   • černý - nastaven příznak Výstraha
  • střed:
   • červený čtverec - přednáška
   • modrý kosočtverec - cvičení
   • zelené kolečko - příprava
   • šedivý kříž - lístek nerozvrhovat
   • černý kříž v červeném poli - kolize se žádostí
 2. R - způsob rozvrhování
  • P - pevný rozvrh
  • C - centrální rozvrh
  • nic - běžné rozvrhování
 3. Kód - kód rozvrhového lístku
 4. Předmět - název předmětu
 5. Učebna - rozvržená učebna
 6. Kdy - den a čas rozvržení
 7. Učitelé - učitelé lístku
 8. Studenti - okruhy studentů
 9. Stud vloni - počet studentů přihlášených k RL v předchozím školním roce - slouží pro odhad potředbné kapacity
 10. Poznámka sjednocení všech druhů poznámek na lístku
 11. Žádost U/B žádost o rozvržení do konkrétní učedby nebo budovy
Dle většiny sloupců je možno kliknutím na jejich nadpis setřídit seznam.
Kliknutím na konkrétní řádek seznamu se v rozvrhu zobrazí vybraný RL v oblasti vybraných RL a zároveň i kolize (žluté šrafování) v rozvrhu. Stejným způsobem se při výběru RL v rozvrhu zvýrazní odpovídající RL v seznamu. Tažením myší za název sloupce lze měnit jejich pořadí.
Jsou zde umožněny tyto akce:

 Ukázky rozvinuté nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na RL
Ukázky rozvinuté nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na RL