Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
V horním menu Studenta (Uchazeče) přes odkaz Poplatky - Ruční párování zobrazíme okno s přehledem poplatků a přijatých plateb. V tomto okně je rovněž možné provést ruční spárování plateb a poplatků, které se nepodařilo spárovat automatické proceduře běžící na serveru.

898.png

Platby:1365.png
Poplatky:1366.png

            1368.png
Poznámka: klasický filtr se pro párování poplatků nastavuje jednorázově, tj. při znovuotevření detailního okna párování poplatků se filtr obnoví dle aktuálního nastavení filtrování v aplikaci.

Popis ostatních tlačítek:
1369.pngVyřadí vybranou platbu ze seznamu plateb nabízených k párování (v přehledu plateb nebude dále dohledatelná).
V závislosti na (ne)zaškrtnutí chceckboxu "označit jako nepárovat i již použitou platbu" je/není umožněno zrušit i platbu, která je již spárována s poplatkem.
1370.pngVyřadí vybranou platbu z plateb za poplatky.
1371.pngVrátí filtry nastavované v okně ručního párování do výchozích hodnot.
1372.pngOtevře detailní okno s možností zrušit párování vybraných plateb (viz níže).
1373.pngZobrazí předchozí platby připsané ze stejného účtu (včetně plateb, kt. byly využity k uhrazení jiného poplatku).
1374.pngZobrazí platby, které jsou napárovány k vybranému poplatku.
1375.pngZobrazí poplatky, s nimiž je spárována vybraná platba.

Jak zrušit párování poplatku
1376.png

Párováním se zapisuje do položek SP1BANID, SP1SPLACENO, SP2BANID, SP2SPLACENO, stejně jako to dělá automatická párovací procedura. Pokud jedna platba uhrazuje dvě splátky, je oběma splátkám přiděleno stejné ID platby i den splacení.
Pokud tři a více plateb uhrazuje jednu nebo dvě splátky, použijí se ID a data připsání pouze od prvních dvou plateb.