Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79

Změnu akademického roku přijímacího řízení lze dělat až po přenesení všech přijatých uchazečů 1.běhu přijímacího řízení do STUDENTa.


          Pro UK a VŠCHT:Po úspěšném posunu roku přijímacího řízení tlačítkem Změna akademického roku program upozorní hláškou, že je třeba zkontrolovat pro nový rok nastavení výše poplatků u poplatku za přijímací řízení (UPRIZ) a poplatku za nostrifikaci (XNOSTRI)Další podmínkou pro zaarchivování roku je, že nesmí existovat nevyřízené dokumenty v Nezpracované podatelně.
Při "Změně ak. roku" proběhne kontrola, jestli se pro danou fakultu nenachází nějaké nevyřízené záznamy v nezpracované podatelně a pokud ano, zobrazí se hláška a archivace bude přerušena.

          II. "kontrola na existenci starších přihlášek" - kontrola zobrazuje počty těchto přihlášek
          III. Pro fakulty UK používající Spsl - "kontrola na uzavřené spisy".
          Pokud kontrola najde neuzavřené spisy, zobrazí se v chybovém protokolu seznam, ve kterém jsou uvedeny počty neuzavřených spisů podle jednotlivých referentů.
          IV. -"kontrola na nevyřízené dokumenty v nezpracované podatelně".
          Pokud kontrola najde v nezpracované podatelně nevyřízené dokumenty, zobrazí se informace i chybovém protokolu.

          Chyby ze všech kontrol, které se zde provádí, jsou sjednoceny do jednoho chybového protokolu, který se objeví po skončení všech kontrol.Protokol lze uložit.          Souhrn aktuálně povolených chyb z kontroly přijímacího řízení, které neblokují změnu akad. roku pro Uchazeče:


    1. stejné názvy pro všechny obory
    2. pevné názvy, v parametrech příznak použití
    3. názvy z parametrů oborů
      Poznámka:Mění-li se na záložce Uchazeč parametr pro názvy zkoušek přij. řízení na hodnotu Pevné + příznak použití nebo na hodnotu Z parametrů oborů, program na tuto změnu upozorní, neboť poté je zapotřebí zkontrolovat nastavení v Parametrech oborů u těch oborů, které jsou určeny pro přijímací řízení.


Pro VŠ/fakulty, které používají novější způsob evidování zkoušek PŘ pomocí číselníku "Části přijímací zkoušky" (Např. PedF UK):
Panel týkající se nastavení různých názvů zkoušek nahrazen panelem Výchozí nastavení dílčích zkoušek s položkami "Zk. 1" - "Zk. 8", kam se dosadí kód části přijímací zkoušky. Vybírá se z číselníku Části přijímací zkoušky.


Při změně akademického roku se oba parametry "Od kdy do Rozhodnutí o přijetí tisknout" vyprázdní.