Číselník Komise

Parametry » Číselníky » Číselník Komise

Pozor
Pro UK
Číselník "Komise" již nelze editovat, je pouze pro čtení. K editaci slouží webový modul "Komise". V Parametrech je dál možnost komise prohlížet a odeslat členům e-mail.
VŠ mimo UK
Pokud škola používá webový modul "Komise", je číselník "Komise" v Parametrech pouze pro čtení a platí to samé, co pro UK (viz výše).


Číselník KOMISE slouží pro správu komisí a členů komise.
Člen komise může být kdokoliv z číselníku Učitelé a zaměstnanci.
Číselník komise - nahoře Komise, dole Členové komise.
Číselník komise - nahoře Komise, dole Členové komise.
 1. Nejprve je nutné vytvořit číselník Typy komisí.
   Typy komisí
  Typy komisí
  • pro každý typ komise je třeba určit, jaké oblasti se týká. Je na výběr z těchto možností:
   • A - nezávislý pozorovatel pro poslední opravný termín SZ
   • B - ocenění
   • C - kolegia
   • G - garanti SP
   • I - školitelé doktorandů
   • O - oborová rada
   • P - přezkumy poplatků
   • R - panely RVH
   • S - přezkumy ve věcech studia
   • T - návrhy stipendií
   • U - přijímací řízení
   • Y - celkový výsledek SZZ
   • Z - státní závěrečné zkoušky
   • (nic - ostatní typy komisí)
 1. Poté je nutné vytvořit číselník Funkce členů komisí (např. Předseda, Místopředseda, Člen...). Potom je možno vytvářet nebo rušit komise a přidávat nebo odebírat její členy.
Specifické vlastnosti komisí v závislosti na oblasti:

Pro účely státních zkoušek (ale i jinde) je vhodné používat subkomise. Zde je možno na stránce Ostatní nastavit, kolik nadřazených komisí může subkomise mít.
Platí zde tato pravidla:
Poznámka: Zkratku komise lze při opravě záznamu editovat.
V okně Komise bylo zrušeno tlačítko pro mazání komise/subkomise. Mazání se bude provádět přes volbu v hlavním okně Parametrů Rušení, sjednocení kódu v číselníku.
 Zakládání nové (sub)komise.
Zakládání nové (sub)komise.
 Zakládání nového člena komise.
Zakládání nového člena komise.

V číselníku "Komise" se u členů komise kontroluje jejich funkční období.


Ikonka 814.png umožňuje vygenerovat e-mailové adresy všech členů vybrané komise a přenést je do emailového klienta:


Kliknutím na tlačítko Připravit e_mail se otevře nová zpráva ve vašem poštovním klientovi, která bude mít jako adresáta všechny členy vybrané komise, kteří mají v číselníku Učitelé a zaměstnanci vyplněnou položku Mail. Zároveň se kopie seznamu těchto adres uloží ve vaší schránce.
V případě, že vás poštovní klient nepodporuje dostatečné množství adresátů, jaké pro vybranou komisi potřebujete, můžete použít seznam adres po částech. Tento seznam vyvoláte ze svojí schránky stisknutím pravého tlačítka myši a výběrem možnosti Vložit.
Poznámka: příprava seznamu e-mailových adres členů komise pro e-mailovou zprávu je přístupná i v rolích, které mají pouze právo číst.