Číselník oborů

Parametry » Číselníky » Číselník oborů

Číselník oborů je dalším z číselníků, které je možno editovat a přidávat k němu další záznamy. Obecný způsob zadávání nového záznamu a editace stávajícího již byl popsán v kapitole Práce s číselníkem.


Využití číselníku oborů je následující:

Evidence oborů pro 2.běh přijímacího řízení je popsáno Zde.

Oprava

Nový záznam
          CELOUNIVERZITNÍ ROLE:
          FAKULTNÍ ROLE:Poznámka pro UK: Pokud jste založili nový obor a dosud jste jej nepoužili v parametrech oborů, není tento obor přiřazen k žádné fakultě. Vyhledat jej tedy můžete pouze s filtrem UK. Jakmile tento nový obor přiřadíte ke konkrétnímu druhu a formě studia v parametrech oborů na vaší fakultě , budete jej moci již vyhledat s filtrem vaší fakulty.


Pouze pro FF UK
Při zakládání nového oboru v číselníku "Obory", pokud se pracuje v Parametrech pro FF UK, musí nový kód projít kontrolou na existenci platného kódu v číselníku "Půlobor", a to takto:


Pokud nový kód neprojde kontrolou, záznam se neuloží.