Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Stránka Informace obsahuje doplňkové a rezervní údaje pro studenta. Způsob vyplnění závisí na každé škole.Mohou se evidovat tyto údaje:Význam doplňkových a rezervních údajů závisí na každé škole.
 • Podklady (pro přijetí) doložit do - historická položka, jen pro čtení. Neodstraněna z důvodu vyplnění dat u některých studií
 • Datum a čas imatrikulace - přenáší se z programu Uchazeč.
  • Ve Studentovi lze termín imatrikulace přiřadit v případě, že rok přijetí je shodný s akademickým rokem aktuálního studijního stavu.
  • Přiřazuje-li se termín imatrikulace poprvé až ve Studentovi, při ukládání termínu imatrikulace program dohledává a ukládá do databáze také číslo přihlášky, aby se údaje promítly i v Uchazeči.
  • Po přiřazení na termín imatrikulace se automaticky studentovi odešle o této události e-mail. Proto je třeba věnovat přiřazení pozornost!

 • Studentův notýsek - Tlačítkem "sluníčko" se otevře jednoduché okno, kde je možnost si k aktuálnímu studiu zapsat vlastní poznámky.
 • VZP - Je, Bude - symbolem plus nebo minus označený stav: student JE pojištěn, resp. student BUDE pojištěn
  • Tlačítkem "sluníčko" lze provést informativní výpočet pro aktuálního studenta.
  • JE odráží situaci z poslední uzávěrky VZP.
POZOR - symbol odpovídající poli BUDE odráží situaci po posledním výpočtu dat pro pojišťovnu (ne nutně uzavřeném).
 • Důvody zvláštního zacházení, Zdravotní znevýhodnění - návrh: needitovatelná položka, přenáší se při přenosu Studentů z Uchazeče.
 • Průměr ke dni
  počítá se dle nastavením parametru pro Vypočet Studijního průměru v modulu Parametry, záložka Student2 (např. počítají se i neúspěšné pokusy, nebo se nepočítají státní zkoušky …).
  Jen pro UK
  Všechny fakulty UK mají nastavený Výpočet studijního průměru na výběr "Dle SZŘ UK" a na UK ho nelze změnit.

 • Akce - kliknutím na 3540.png je možno zobrazit akce, na které je student přihlášen. Otevře se okno "Záznamy v databázi akcí (rezervační systém)".


  • V přehledu akcí se zobrazují sloupce
   • "Fak." - fakulta, která akci pořádá
   • "Ak. r." - pod jaký akademický rok akce spadá
   • "Název akce"
   • "Na kdy je přihlášen" - datum a čas termínu, na který je uchazeč / student přihlášen
  • Volba "Jen budoucí"
   • Je-li zaškrtnuto, zobrazí se pouze budoucí akce. Jinak se zobrazují všechny akce včetně minulých.
   • Výchozí nastavení: "nezaškrtnuto".*


Vlevo dole se zobrazuje informace kdo a kdy údaje naposledy opravoval.
Žádný údaj na této stránce není povinný.