Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Na této stránce je několik doplňkových údajů, které si každá škola může vyplňovat podle vlastních požadavků - včetně vlastního číselníku. Dále jsou na této stránce údaje o prospěchu na střední škole.
Na následujícím obrázku je příklad stránky Informace.Údaje jsou pro přehlednost a snadnou dostupnost rozděleny do očíslovaných oblastí.
Vyplňují se tyto údaje:
1.2.
Údaje v políčkách Zápis, Obor pro zápis, Budoucí studijní stav, Od, Do, Ročník, mají vliv na to, co a jak se převádí do Studenta (tato pole nemusí být nutně vyplněna).
Máte-li v UCHAZEČI u studenta vyplněno následující políčko, pak platí:


3.
Pro studenty doktorského studia lze vyplnit:


Téma doktorské práce
Téma doktorské práce

4.
Doručovací adresa - adresa, která je mimo trvalé bydliště, ale uchazeč se tam zdržuje a chodí mu tam pošta.

5.