Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Seznam studentských prací.
Seznam studentských prací.

Práce, která je finalizovaná, se nesmí ve Studentovi opravovat ani rušit její přidělení.

Poznámka 1: Filtr a třídění lze změnit obvyklým postupem - viz Zde. Například je možné vyfiltrovat pouze nepřidělené práce. Nastavení filtru a třídění je pouze dočasné, neukládá se a platí pouze v tomto okně.
Poznámka 2: Modré šipky v levém dolním rohu okna umožňují přechod na další, resp. předchozí nepřidělenou práci. Téhož dosáhnete kombinací kláves Ctrl + šipka.
Pokud práce ještě není založena v seznamu studentských prací:
  1. Práci založíme tlačítkem Nová.
  2. Vyplníme potřebné údaje, potvrdíme tlačítkem OK.
  3. Nově vytvořená práce se nám objeví v seznamu studentských prací, kde ji označíme a přiřadíme studentovi.
Prohlížení x Oprava