Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Podmenu Písemnosti obsahuje automaticky generovaný seznam dostupných písemnosti dle nového pole Číselník písemností (TPISEMNOSTI) "GENERATOR".

Pro UK: vygenerované písemnosti se nahrávají do spisové služby a generuje se pro ně ČJ


Generování písemnosti

Po volbě typu písemnosti se otevře dialogové okno Generování písemnosti. Okno se skládá z částí:
1. Tiskárna
2. Vlastnosti tisku
3. Vlastnosti PDF
"Oboustranný tisk" a "Připojit PDF soubor z disku" platí jen pro generování PDF souboru, tlačítko "PDF" ne při použití tlačítka "Tisk"

4. Vlastnosti podpisu


5. Doplňkové údaje tisku
Např.:



Tlačítkem Tisk se vytiskne zvolená písemnost na přednastavené tiskárně.
Tlačítkem PDF se vygeneruje PDF soubor s písemností, se kterým je možno nadále standardně pracovat na stránce Odchozí dokumenty
(Stáhnout PDF soubor, soubor elektronicky odeslat, vypravit do spisové služby, stáhnout doručenku ...)

Obě akce, Tisk i generování PDF lze provést buď pro jednoho označeného uchazeče nebo hromadně všem vyfiltrovaným, zaškrtnutím možnosti Provést akci hromadně.










Pouze pro Metropolitní univerzitu Praha: