Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Pro generování rozhodnutí přímo na fakultě můžete použít volbu menu Tisky / Rozhodnutí. Pro uchazeče dle nastaveného filtru, je hromadně vygenerováno PDF/vytištěn náhled rozhodnutí na základě zadaných údajů. Nejdříve je nutno vyplnit bližší údaje pro tisk v následujícím okně:Význam jednotlivých položek:

       1. Přednastavuje se podle položky "Děkan (oident)"/"Proděkan (oident)" nastavené v číselníku Fakulta. Další údaje (jméno, funkce čj, funkce aj) se načítají ze seznamu Seznam funkcionářů VŠ.

Výběr osoby pro podpis
Výběr osoby pro podpis
       2. Pokud položky"Děkan (oident)"/"Proděkan (oident) nejsou vyplněny:                    Pro UK:
                    Ve formuláři pro generování Rozhodnutí a Pozvánky k zápisu jsou nově dvě možnosti volby tisknout na stejnopisu u podpisu "v.r." (vlastní rukou).

                   1. "v.r." na stejnopis listinný - použije se v případě generování:
                   2. "v.r." na stejnopis elektronický - použije se v případě generování:

                   Tip:


Po skončení tisku rozhodnutí, pokud některé přihlášky z uživatelského filtru byly ignorovány a neodešly k tisku, se zobrazí hláška o počtech těchto ignorovaných přihlášek a důvodech, proč byly ignorovány
Druhy studia CŽV
V Rozhodnutí o přijetí a Pozvánce k zápisu (Vyrozumění o výsledku přijímacího řízení) pro druhy studia CŽV se přesunulo místo tisku čísla jednacího. Nyní se tiskne nad korespondenční adresu uchazeče.
V důsledku této úpravy je třeba zkontrolovat a případně upravit posun korespondenční adresy, protože delší čísla jednací mohou přesahovat okraje stránky. Zadává se v Parametrech, záložka UCHAZEČ, Rozhodnutí o přijetí, v položce "Posun adresy (mm)".

Možnost tisku dalších položek se ovlivňuje nastavením v modulu Parametry, záložka UCHAZEČ odstavec Do ROZHODNUTÍ o přijetí tisknout: pro nastavení tisku Písemností a Rozhodnutí o přijetí:
Smlouva o studiu
       Pro MUP:
       přijatým uchazečům o studium je možno spolu s "Rozhodnutím o přijetí" vygenerovat i písemnost "Smlouva o studiu"
       V dialogovém okně pro generování rozhodnutí je checkbox "Smlouva o studiu". Standardně je zaškrtnutý.
       Ostatní VŠ:
       mohou použít nový kód písemnosti "SMLOUVA - Smlouva o studiu" pro import písemnosti vytvořené mimo SIS