Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Evidenční údaje osoby

Údaje ve formuláři osoby jsou pro přehlednost a snadnou dostupnost rozděleny do karet:

Důležité:
Ve formuláři osobních údajů osoby musí být vyplněny tyto údaje:
- Rodné číslo nebo rodný kód
- Příjmení
- Trvalá adresa - stačí obec + PSČ
- Okres trvalé adresy
- Stát trvalé adresy
- Stát-občanství
- Kvalifikátor občanství

Zápis do Průběhu studia
Při změně státu (občanství), kvalifikátoru občanství a trvalého pobytu v ČR je potřeba vyplnit datum změny. Po potvrzení změny se ukládá informace o původní hodnotě do Průběhu studia. Ukládá se původní hodnota s datem, od kdy platila. Pokud se údaj ještě neměnil a platil tedy odjakživa, uloží se do Průběhu studia datum 1.1.1348.
Do průběhu studia se neukládají žádné změny osobních údajů, pokud osoba ještě nestuduje. Např. je evidována jen jako uchazeč o studiu. Teprve po založení studia (např. po převodu přijatých uchazečů do Studenta) se při následující změně občanství… uloží předchozí hodnota do Průběhu studia.
Jak zrušit chybně zadanou změnu, která se zapisuje do historie studia:
Nikdy nemažte údaje o studentovi, které jste sami nezadali, ničíte tím práci někoho jiného!