Konfigurace v programu Parametry

Přihláška ke studiu » Základní konfigurace modulu » Konfigurace v programu Parametry

V programu Parametry je třeba připravit následující události a číselníky:
Nastavení aktuálního školního roku pro přihlášky ke studiu se provádí Harmonogramem v aplikaci Parametry. Zároveň se nastavením této události přesně určí interval, kdy lze přihlášku podat a na kterou fakultu. Pro konkrétní den je tedy možno se přihlašovat pouze na ty fakulty, které mají v daný den aktivní událost WPRIJRIZ. Ostatní fakulty se uchazeči v nabídce neukáží!

905.png

Z obrázku je patrné, že se jedná o přihlášku na MFF UK pro akademický rok 2009 a lze se přihlašovat od 2.11.2008 do 30.4.2009.

Toto nastavení ovlivňuje chování aplikace ohledně duplicitních přihlášek. Naleznete jej na kartě Uchazeč v programu Parametry.
Studijní obory, na které lze přihlášku podat, se nastavují v Parametrech oborů. Správné nastavení studijních oborů má rozhodující vliv na chování přihlášky a následného přijímacího řízení.