Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Odkazem z horního menu Hromadné - Načtení webových přihlášek je možné převést do Uchazeče přihlášky, které byly v aktuálním roce přijímacího řízení podány prostřednictvím webového modulu Přihláška.
V seznamu se nabízejí přihlášky, s kterými má Uživatel oprávnění pracovat. To je nastaveno:Možné varianty filtrování:

Nastavení "míry automatizace" procesu převedení přihlášek
Poznámka: v aplikaci Parametry lze nastavit, zda se nové přihlášky mají do Uchazeče evidovat se zaškrtnutým checkboxem Dodal podklady.


Přihlášky do kurzů CŽV


Pro UK


Po ukončení importu se zobrazí protokol se seznamem převedených přihlášek osob studujících/zaměstnanců školy, u kterých nebyla z web. přihlášky přenesena některá osobní data, která nesouhlasí s již evidovanými daty v IS.


Protokol obsahuje: