Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79


TypVýznam
-není žádná povinnost
Zzápočet
ZkZkouška
Zk bez výukyzkouška bez výuky
KZklasifikovaný zápočet
Z+Zkzkouška a zápočet
Z+(Zk)zkouška a zápočet (ke splnění stačí zápočet)
Kv+Zkkolokvium a zkouška
Kvkolokvium
KLPklauzurní práce
1.SZ až 3.SZstátní zkouška
(UK: od 11.2.2015 byla upravena examinace pro SZ. Název 1.SZ se změnil na SZ.
Nadále nelze používat typ examinace 2.SZ a 3.SZ.
)
disedisertační práce
dipldiplomová práce
rigorigorózní práce
hodnhodnocení doktorandů
soubsouborná zkouška
jinéjiné

Maximální počet písmenek
Maximální počet písmenek