Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Pro fakulty UK používající spisovou službou od firmy T-MAPY spol. s r.o." (SpSl):
Žádost typu: "Odvolání proti rozhodnutí o přijetí" není možno založit ručně pomocí tlačítka "Nová" žádost, žádost se vytvoří automaticky při převzetí odvolání z Nezpracované podatelny

Převzít odvolání lze pouze u přihlášky se záporným VPR a vyplněným datem rozhodnutí o nepřijetí na záložce Rozhodnutí. Při nesplnění podmínek je převzetí přerušeno a uživatel je o této skutečnosti upozorněn hláškou:
                                4131.png          4132.png

Pro fakulty používající SpSl, jsou v Uchazeči, na záložce Rozhodnutí, znepřístupněné položky pro zaevidování nového odvolání:


Tyto položky se automaticky vyplní při převzetí odvolání z Nezpracované podatelny.

Po převzetí:
  1. je zaškrtnutý checkbox "Bylo podáno odvolání" a vyplněn "Datum přijetí odvoláni na fakultu" datem přijetí ze spisové služby
  2. na záložce "Poplatky a žádosti" je založena nová žádost typu: "Odvolání proti rozhodnutí o přijetí" (tento typ žádosti není možno založit ručně pomocí tlačítka "Nová" žádost)

  3. má-li odvolání ve spisovce přílohu, je tato stažena do příloh uchazeče, záložka Přílohy, jako příloha typu 'ODVORZ' - 'Odvolání proti rozhodnutí děkana v 1.stupni' (žádost a příloha mají shodné č.j.)

Dále se s odvoláním pracuje stejným způsobem, jako při ručním založení


Výzva k odstranění vad/doplnění odvolání

"
Vrátit do nezpracované podatelnyChyby odvolání