Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Pro fakulty UK, používající Spisovou službu od firmy T-mapy:

Při archivací přihlášek před posunem akademického roku přijímacího řízení, Parametry, záložka Uchazeč, nesmí existovat přihláška se spisem ve stavu "Otevřený" nebo "K uzavření".

         Aktuální možné stavy spisu jsou:

Hromadná žádost o uzavření spisu se provádí volbou horního menu "Hromadné" --> "Hromadné zpracování spisové služby" --> "Požádat o uzavření spisu".

Podání individuální žádosti o uzavření spisu u jedné žádosti popisuje kapitola Žádost o uzavření spisu.


U přihlášek, které mají spis ve stavu "Převedený", "K uzavření" nebo "Uzavřený" jsou omezeny některé základní funkce a editace. Více o omezeních je popsáno Zde